We moeten ongewenste zwangerschappen in de eerste plaats zoveel mogelijk voorkomen. Dat betekent dat we blijvend moeten investeren in goede voorlichting. Zeker jongeren moeten tijdig worden voorgelicht over relaties, het gebruik van voorbehoedmiddelen en het risico om ongewenst zwanger te raken. Hierbij moet niet alleen de mogelijkheid van een abortus worden besproken, maar ook alle andere alternatieven.

Het aantal abortussen in Nederland is relatief laag in vergelijking met andere landen, maar wat het CDA betreft kan het abortuscijfer altijd verder omlaag. Het CDA vindt dat elke vorm van menselijk leven recht op bescherming heeft. Dat geldt ook voor het ongeboren menselijk leven. Abortus moet niet worden ingezet als een late vorm van anticonceptie.  

Zorgvuldig besluit
De beslissing om een abortus tot 24 weken te ondergaan moet zorgvuldig worden genomen. Een zwangere vrouw die een abortus overweegt, kan zich tot een arts wenden. Deze arts moet haar goed informeren. Niet alleen over abortus maar ook over alle andere mogelijke oplossingen. Om een goede keuze te kunnen maken bij deze moeilijke beslissing krijgt een vrouw vijf dagen bedenktijd. Voor het CDA zijn deze vijf dagen erg belangrijk. Het geeft de vrouw de tijd om de beste oplossing voor haar situatie te kiezen.

Wet Afbreking Zwangerschap
Abortus valt onder de Wet afbreking zwangerschap (WAZ). Het CDA staat achter de uitgangspunten van deze wet:
- Bescherming bieden aan ongeboren leven;
- Hulp bieden aan vrouwen die zich als gevolg van een ongewenste zwangerschap in een noodsituatie bevinden.

Wij vinden wel dat duidelijker moet worden gemaakt wat er allemaal onder een ‘noodsituatie’ valt.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.