Het is een groot goed dat ouderen in ons land op een bepaalde leeftijd met pensioen kunnen. Het CDA is In onze samenleving hebben we iedereen nodig om ons land samen mooier door te kunnen geven aan de volgende generatie. Ouderen zijn hierin van onschatbare waarde. Door de verhoging van de AOW-leeftijd werken veel ouderen langer door. Het CDA vindt het goed en belangrijk dat ouderen hun kennis en ervaring kunnen inzetten en overbrengen op jongere collega’s. Het huidige kabinet zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden voor onze ouderen om een leven lang te leren, zodat ouderen vitaal en gezond kunnen blijven werken tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd.

De beste manier om gezond oud te worden is door actief mee te blijven doen. Met de vergrijzing krijgen we een grote groep ouderen met een rijke levenservaring die nog volop in het leven staan en veel langer dan vroeger een unieke eigen bijdrage leveren aan onze samenleving. Wij willen dan ook veel meer mogelijkheden voor ouderen die langer willen doorwerken of juist meer geleidelijk willen afbouwen. In hun werk, maar ook als vrijwilliger kunnen zij hun waardevolle werk- en levenservaring delen met de jongere generaties.

Wij willen meer aandacht voor ouderen op de arbeidsmarkt. We treden streng op tegen leeftijdsdiscriminatie. Belemmeringen om langer door te werken, of om het werk geleidelijk af te bouwen, worden weggenomen. Met onze voorstellen voor leerrechten zorgen we dat iedere oudere tot aan het pensioen gekwalificeerd blijft voor het werk dat hij of zij doet.

We introduceren een recht op deeltijdpensioen, waarmee je vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd minder kunt gaan werken. Werknemers en werkgevers maken hierover per sector afspraken in de eigen cao’s.

Coalitieakkoord 2021-2025

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het pensioenakkoord wordt uitgevoerd voor een goed en fatsoenlijk pensioen voor alle generaties. Daarnaast is afgesproken dat het kabinet het advies overneemt van de adviescommissie over de onvolledige opbouw AOW voor ouderen van Surinaamse herkomst (commissie-Sylvester).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.