Door de verhoging van de AOW-leeftijd werken veel ouderen langer door. Het CDA vindt het goed en belangrijk dat ouderen hun kennis en ervaring kunnen inzetten en overbrengen op jongere collega’s. Tegelijk is het aantal ouderen zonder werk in de afgelopen jaren fors gestegen.

Dit kabinet zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden voor onze ouderen om een leven lang te leren, zodat ouderen productief en gezond kunnen blijven werken tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd. Met de sociale partners worden afspraken gemaakt over een individuele ‘leerrekening’, die in de plaats komt van de fiscale aftrekpost voor scholingskosten.

Ook wil het kabinet dat sociale partners bindende afspraken maken over een ambitieus beleid om ouderen langer in dienst te houden. Dit gaat over scholing, mobiliteit en zicht op minder belastend werk. Voor oudere werknemers die toch werkloos of arbeidsongeschikt worden, wordt de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) verlengd met vier jaar. Zij hoeven dan niet hun eigen vermogen of dat van een partner aan te spreken voordat zij in aanmerking komen voor inkomensondersteuning. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.