Het CDA vindt de zekerheid van een vast contract belangrijk, zeker nu we zien dat op de arbeidsmarkt een ongelijk speelveld is ontstaan tussen werknemers in vaste dienst en zzp'ers. Daarom zetten wij in op het moderniseren van onze arbeidsmarkt. Zodat vast werk minder vast wordt en flexwerk minder flex.

Wij willen dat meer mensen - die dat willen - aan het werk kunnen gaan in contracten voor onbepaalde tijd. Dat zelfstandigen de ruimte krijgen om te ondernemen. Schijnzelfstandigheid wordt aangepakt. En dat werkgevers en werknemers afspraken maken over de modernisering van cao's.

Dit kabinet doet voorstellen om de terughoudendheid van werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen te verkleinen. Dit gaat om de aanpassing van het ontslagrecht, het goedkoper maken van vaste contracten, het aanpakken van oneigenlijk gebruik van payrolling of nulurencontracten, het terugdringen van schijnconstructies en het verkorten van de verplichting om bij ziekte twee jaar door te betalen voor kleine ondernemingen tot en met 25 medewerkers.

Om te voorkomen dat mensen met een tijdelijk contract na twee jaar weer op straat worden gezet, wordt de termijn waarop tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd verlengd tot drie jaar. Ook worden de mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.