Wij pleiten voor een arbeidsmarkt die zekerheid, waardering en perspectief biedt. Toch zien we nu nog te vaak dat een gewone baan mensen niet langer de zekerheid biedt waar ze naar op zoek zijn. Het is dus hoog tijd voor groot onderhoud aan de arbeidsmarkt. We moeten voorbij de gevestigde belangen kijken naar eerlijke en stabiele arbeidsverhoudingen voor de toekomst. We verkleinen ongerechtvaardigde verschillen tussen contractvormen en investeren in de flexibiliteit en weerbaarheid van alle werkenden. Er is een belangrijke opdracht weggelegd voor werkgevers en werknemers om afspraken te maken over de modernisering van cao’s. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor een arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst.
Vaste en flexibele contracten 
Het CDA vindt de zekerheid van een baan met vast contract belangrijk, zeker nu we zien dat op de arbeidsmarkt een ongelijk speelveld is ontstaan tussen werknemers in vaste dienst en zzp'ers. Daarom zetten wij in op het moderniseren van onze arbeidsmarkt. Zodat vast werk minder vast wordt en flexwerk minder flex. Wij willen dat meer mensen - die dat willen - aan het werk kunnen gaan in contracten voor onbepaalde tijd. Dat zelfstandigen de ruimte krijgen om te ondernemen. Schijnzelfstandigheid wordt aangepakt. Daarnaast vindt het CDA dat een goed en rechtvaardig ontslagrecht bijdraagt aan een eerlijke arbeidsmarkt. 

Loondoorbetaling bij ziekte 
Het ongelijke speelveld op de arbeidsmarkt wordt verder vergroot door de verplichting dat werkgevers bij ziekte van een vaste werknemer het loon tot twee jaar moeten doorbetalen. Het CDA wil het MKB stimuleren om weer meer personeel in (vaste) dienst aan te nemen. Door het verkorten van de verplichting om bij ziekte twee jaar door te betalen voor kleine ondernemingen tot en met 25 medewerkers, durft het MKB straks weer mensen aan te nemen.

Coalitieakkoord 2021 – 2025

In het coalitieakkoord zijn grote hervormingen voorzien voor de arbeidsmarkt die bestaanszekerheid van lage- en middeninkomens versterken en lasten verlagen. Hiermee willen we ervoor zorgen dat werken loont, werkgeverschap en ondernemerschap aantrekkelijk blijft, ons welzijn stijgt en personeelstekorten opgevangen kunnen worden. Enkele maatregelen die de coalitie heeft afgesproken zijn het verkleinen van de verschillen tussen vast- en flexwerk, het verhogen van het minimumloon, een arbeidsongeschiktenverzekering voor alle zelfstandigen en een lastenverlichting voor het MKB en werkenden. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er €300 miljoen wordt uitgetrokken voor lastenverlichting van het MKB via loondoorbetaling bij ziekte.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.