Het CDA vindt arbeidsdiscriminatie onacceptabel. Discriminatie op basis van bijvoorbeeld afkomst of leeftijd is strafbaar en dient aangepakt te worden. De overheid schept voorwaarden en stelt beleid bij wanneer blijkt dat de gelijkwaardigheid op het terrein van economische en politieke keuzes onvoldoende gerealiseerd wordt. Een van de dingen waar wij op inzetten is anoniem solliciteren om bewuste en onbewuste discriminatie tegen te gaan en iedereen gelijke kansen te geven, ongeacht afkomst en achternaam.

Coalitieakkoord 2021 – 2025

In het coalitieakkoord is afgesproken om actief anti-discriminatie beleid te voeren. Onder meer met een meerjarig plan om alle vormen van discriminatie te bestrijden. Op de arbeidsmarkt wordt stagediscriminatie uitgebannen en zwangerschapsdiscriminatie bestreden door beter op loonverschillen te controleren. Verder komt er een meldplicht voor discriminerende verzoeken van uitzendbureaus.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.