Wij gaan in Europa het lastige debat aan over een betere regulering van arbeidsmigranten op grond van het vrij verkeer van personen. Hier ligt een wederzijds belang, omdat Midden- en Oost-Europese landen als Roemenië en Bulgarije kampen met een forse leegloop en verschillende West-Europese landen problemen ervaren van verdringing op de arbeidsmarkt en overlast in wijken. Daarbij kunnen ook afspraken tussen lidstaten een oplossing bieden. Slechte werkomstandigheden, misbruik en uitbuiting van arbeidsmigranten moeten worden aangepakt met strengere eisen aan bemiddelaars en uitzendbureaus en meer controles in het grijze en zwarte circuit. We treden streng op tegen het misbruik van sociale voorzieningen en toeslagen.

Tegelijkertijd hebben werkgevers met een grote vraag naar arbeidsmigranten een eigen verantwoordelijkheid in de opvang, huisvesting en begeleiding. Fiscale prikkels die ervoor zorgen dat het aantrekkelijker is om arbeidsmigranten hierheen te halen dan om Nederlandse werknemers in dienst te nemen, moeten worden geschrapt.

Coalitieakkoord 2021-2025 

In het coalitieakkoord hebben wij afspraken gemaakt om meer grip te krijgen op arbeidsmigratie. Zo komt er ten aanzien van arbeidsmigratie een richtgetal naar Duits voorbeeld. Wij voeren de aanbevelingen uit het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) uit om uitbuiting, slechte huisvesting en oneerlijke concurrentie aan te pakken. En er worden afspraken gemaakt met landen over het terugnemen van uitgeprocedeerden om tijdelijke circulaire arbeidsmigratie mogelijk te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.