Een op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Het kabinet wil dit aantal terugdringen door betere hulp en advisering. Met de gemeenten worden afspraken gemaakt over een vernieuwende schuldenaanpak met eenvoudigere toegang, kortere wachttijden, betere samenwerking om stapeling van schulden te voorkomen en ruimte voor lokaal maatwerk en experimenten.

De overheid kan ook zelf een bijdrage leveren door de stapeling van boetes vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke premies te maximeren. Ook moet vaker direct contact gezocht worden om verdere problemen te voorkomen. Excessen in de incasso- en kredietbranches worden aangepakt. Dit gaat om de hoogte van incassokosten en kredietvormen met uitzonderlijk hoge rentes.

Tot slot trekt het kabinet 80 miljoen uit voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede - in het bijzonder onder kinderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.