Mensen die op de armoedegrens leven hebben vaak meerdere problemen. Het CDA vindt dat die mensen moeten worden geholpen bij het oplossen van hun problemen. Ze moeten weerbaar gemaakt worden.

De inzet van dit kabinet is om samen met gemeenten afspraken te maken over een vernieuwde schuldenaanpak. Dat betekent kortere wachttijden, betere samenwerking om stapeling van schulden te voorkomen, het voorkomen van uithuisplaatsingen en ruimte voor lokaal maatwerk en experimenten.

De overheid levert zelf ook een bijdragen om de onnodige vergroting van schulden te voorkomen. Door in te zetten op direct contact met schuldenaren, de stapeling van boetes vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke premies te maximeren en het uitbreiden van mogelijkheden voor betalingsregelingen.

Ook incassobureaus moeten misstanden effectiever bestrijden. Door de maximale incassokosten die in rekening mogen worden gebracht te handhaven. Er komt een incassoregister. En indien een incassobureau te vaak de fout ingaat, wordt het beboet en verliest het de registratie.

De juridische afhandeling van schulden wordt verbeterd. Er komt een experiment met een schuldenrechter. Gemeenten krijgen een adviesrecht in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind. Met gemeenten en erkende vrijwilligersorganisaties wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiĆ«le begeleiding. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.