We hebben te maken met een grote toestroom van mensen, die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld, of op zoek zijn naar een beter economisch bestaan. We zien grote menselijke drama’s, misbruik door mensenhandelaren, maar ook oplopende spanningen in de Nederlandse samenleving.

Veel mensen in ons land willen aan de ene kant barmhartigheid tonen en mensen helpen, maar tegelijk hebben zij ook begrijpelijke zorgen over de aantallen mensen die hier naartoe komen, de opvang en integratie.

Voor het kabinet staat voorop dat wie vlucht voor oorlog of geweld recht heeft op bescherming. Door die bescherming meer in de eigen regio te organiseren, vervalt de noodzaak voor de vluchteling om verder te migreren. Opvang in de regio vraagt om structurele investeringen in politieke en economische samenwerking met de landen van herkomst en intensieve samenwerking met internationale organisaties als de IOM en de UNHCR.

Daarnaast wil het kabinet in Europees verband meer overeenkomsten sluiten met veilige derde landen, waarbij wordt beoordeeld of iemand toegang krijgt tot de veilige opvang in de regio. Wie wordt toegelaten tot de opvang, kan daarna in aanmerking komen voor hervestiging in een ander land. Op die manier wordt een ongecontroleerde migratiestroom voorkomen en het verdienmodel van mensensmokkelaars gebroken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.