De vluchtelingenstroom heeft ons opnieuw geconfronteerd met de verschrikkingen die oorlog en geweld veroorzaken in de levens van gewone onschuldige burgers. Veel mensen in ons land willen aan de ene kant barmhartigheid tonen en mensen helpen maar tegelijk hebben zij ook begrijpelijke zorgen over de aantallen mensen die hier naartoe komen, de opvang en integratie. We weten dat de migratie in de komende tijd alleen maar zal toenemen door de groei van de bevolking in Afrika, de terreurdreiging in de wereld en de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom hebben we oplossingen nodig om nieuwe drama’s te voorkomen.

Invoering ontheemdenstatus
Het vluchtelingenverdrag  moet worden aangepast, om meer opvang in de regio en tijdelijke opvang elders mogelijk te maken. Voor vluchtelingen die echt in nood verkeren bieden wij bescherming. Dat kan in de vorm van een ontheemdenstatus. Hierbij krijgt de vluchteling de nodige bescherming en opvang maar is ook vanaf het begin duidelijk  dat die opvang tijdelijk is. Wanneer het weer  veilig is moet men ook weer terugkeren en zo kunnen bijdragen aan de wederopbouw van het land van herkomst. In Nederland krijgen vluchtelingen ruimte om zich, bijvoorbeeld via een opleiding of vrijwilligerswerk, te ontwikkelen. Herkomstlanden die na het herstel van de vrede meewerken aan de terugkeer van hun landgenoten geven we steun; landen die niet meewerken krijgen geen ontwikkelingshulp en  komen niet in aanmerking voor handelsverdragen of andere vormen van samenwerking.

Safe havens
Voorkomen blijft beter dan genezen. Dat kan door een uiterste inspanning om problemen voor te zijn in de regio’s waar vluchtelingenstromen dreigen, door samen met andere landen de humanitaire ellende in landen als Syrië en Libië aan te pakken. Dit kan door meer dan nu safe havens in de regio te creëren en door hulp te bieden in landen als Libanon, dat bijna bezwijkt onder de grote instroom van vluchtelingen.

Kleinschalige en gelijkwaardige verdeling opvang
Bij de opvang van asielzoekers in ons eigen land houden wij voortdurend rekening met het draagvlak en de spankracht in de regio. Wij kiezen voor een gelijkmatige verdeling van kleinschalige vluchtelingencentra over het land. Binnen Europa moeten bindende afspraken worden gemaakt zodat iedere lidstaat een fair deel van de vluchtelingen op zich neemt. Wie niet opvangt, kan geen aanspraak meer maken op Europese gelden.

Nederlander worden
Voor reguliere migranten geldt een strikt beleid van toelating en inburgering. Wie Nederlander wil worden moet zijn oorspronkelijke nationaliteit loslaten. Op landen die het onmogelijk maken de eigen nationaliteit op te geven wordt diplomatieke druk uitgeoefend.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.