Waar het bij kortdurende zorg soms letterlijk gaat om het weer op de been helpen van een patiënt, gaat het bij langdurige zorg aan ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking vooral om het bieden en ligt de nadruk op de kwaliteit van leven.

Investeren in meer kwaliteit
Het kabinet heeft in 2014 veel zorghervormingen doorgevoerd. De AWBZ is per 1 januari 2015 vervangen door de nieuwe Wet Langdurige zorg (Wlz). Het uitgangspunt van deze Wet is goed, mensen hebben binnen deze Wet een recht op zorg. De langdurige zorg thuis is voor familie en mantelzorgers zwaar, omdat mensen langer thuis blijven wonen of omdat de beperking te erg is geworden. We zien dan ook dat de zorg in verpleeghuizen intensiever en zwaarder is geworden. Dat komt vooral omdat mensen langer thuis wonen en later naar een verpleeghuis gaan. Daarom kiezen wij in de langdurige zorg voor meer investeringen in de kwaliteit van de medewerkers. In de gehandicaptenzorg kunnen ouders en kinderen blijven rekenen op de noodzakelijke en dikwijls intensieve zorg; een heel leven lang. Cliënten die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben moeten ongeacht de van toepassing zijnde regels een passende oplossing kunnen krijgen. Het budget volgt de cliënt in plaats van andersom. Persoonsvolgende bekostiging kan hierbij een goed instrument zijn of het PGB.

Meer aandacht voor zorg
In verpleeghuizen of instellingen voor mensen met een beperking staat de kwaliteit van leven voorop. Juist daarom willen wij het verzorgend personeel alle ruimte bieden om die zorg op een menselijke manier te bieden. Dat hoeft niet altijd een verpleegkundige te zijn maar mag ook een verzorgende en helpende. Mensen met aandacht en dus waardevolle zorg nodig. De computer mag aan de kant  en onnodige regels worden geschrapt, zodat het personeel alle aandacht op de zorg kan richten.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.