Wij koesteren de pluriformiteit in het aanbod van basisscholen en willen voor alle kinderen thuisnabij onderwijs beschikbaar houden.  Het CDA maakt zich sterk voor een sterke ouderbetrokkenheid en de inzet van vrijwilligers, zodat leraren zich kunnen richten op het verzorgen van lessen.

Salaris en werkdruk
Het kabinet investeert fors in de aantrekkelijkheid van het onderwijs. Voor hogere salarissen trekt het kabinet jaarlijks 270 miljoen euro uit. Om de werkdruk in het onderwijs aan te pakken komt er jaarlijks 460 miljoen euro bij. Hiervan kunnen klassen worden verkleind of conciërges en ander ondersteunend personeel worden aangesteld. In de lerarenopleiding komen specialisaties die zich specifiek richten op het lesgeven aan jongere en oudere kinderen, én op het vakgericht lesgeven in het beroepsonderwijs.  

Vrijwilligers in het onderwijs
Het CDA vindt vrijwilligers van onschatbare waarde, ook in het onderwijs. Om hen te helpen krijgen vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie voortaan een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als zij die aanvragen. Ook verhoogt het kabinet de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding.

Passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op onderwijs om zich maximaal te ontplooien, ook als daarvoor extra zorg of ondersteuning nodig is vanwege een beperking, hoogbegaafdheid of wat dan ook. Het kabinet wil het aantal thuiszitters fors beperken door verzuim vroeger te signaleren en aan te pakken, en samenwerkingsverbanden van scholen een wettelijke verplichte doorzettingsmacht te bieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.