De zorg voor goed onderwijs begint met een groot respect voor het vak en het gezag van de leraar. Het vraagt ook dat we belemmeringen om te leren en door te leren wegnemen en scholieren de tijd en ruimte geven om hun eigen weg te vinden. Wij zijn bezorgd over de dalende leesvaardigheid onder scholieren en de hoge mate van laaggeletterdheid in ons land. Wij leggen de lat omhoog en versterken het onderwijs in kernvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen.

Vrijheid van onderwijs

De vrijheid van onderwijs staat onder druk en wordt steeds verder ingeperkt.
Wij staan pal voor de vrije keuze van ouders om de school te kiezen die past bij de opvoeding van hun kinderen. Met een goed toezicht op kwaliteitseisen en strenge handhaving zorgen we dat kinderen op elke school goed onderwijs krijgen. Daarmee beschermen wij de ruimte voor bijzondere scholen om zelf invulling te geven aan het onderwijs op basis van godsdienst of levensovertuiging.

Digitale school

Voor het basisonderwijs richten we een digitale school op, waarmee zieke kinderen of thuiszitters vanuit huis de lessen kunnen blijven volgen in de belangrijkste vakken.

Kleine scholen

Wij steunen de Zeeland-wet waarmee kleinere scholen meer ruimte krijgen om financieringsstromen voor onderwijs en kinderopvang samen te voegen. Wij zijn tegen een verdere aanscherping van de opheffingsnormen voor kleine scholen en willen de kleine scholentoeslag behouden.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.