De overheid heeft de afgelopen jaren boven haar stand geleefd; zij geeft meer geld uitgegeven dan er binnen komt. De komende jaren loopt dit tekort gelukkig terug. Het CDA zet in op een begrotingsevenwicht, waarbij er een goede balans is tussen investeringen en lastenverlichting. Dit wil het CDA ook voor een stabiele toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Zij moeten over een aantal jaren ook kunnen rekenen op bijvoorbeeld goed onderwijs en zorg wanneer dit nodig is.

Daarom wordt de staatsschuld (de optelsom van alle jaarlijkse tekorten) stap voor stap teruggebracht. Wij willen op de lange termijn afspraken over niet teveel uitgeven als het goed gaat, niet teveel bezuinigen als het slecht gaat.

Dit principe van het terugdringen van de overheidsschuld willen we verankeren in een wet. 

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.