Nederland kan niet zonder mensen die maatschappelijk actief willen zijn; mensen die zich inzetten voor een ander, voor hun omgeving of een vereniging. Vrijwilligers zijn de kampioenen van Nederland. Zij zijn en blijven onmisbaar!

Onze samenleving is door de jaren heen veel individualistischer geworden. Het in stand houden van onze waarden en tradities is niet vanzelfsprekend.

Het CDA wil jongeren meer betrekken bij de samenleving, waarin ze leven. Daarom zijn wij voor de invoering van een maatschappelijke dienstplicht voor alle jongeren, jongens en meisjes!

Daar hebben we vier redenen voor:

  • Om jongeren te leren dat ze naast rechten ook plichten hebben in onze samenleving
  • Om jongeren in contact te brengen met mensen (leeftijdgenoten en niet-leeftijdgenoten) die ze anders niet zouden ontmoeten
  • Om jongeren te leren hoe leuk en waardevol vrijwilligerswerk is
  • Om jongeren te leren dat onze veiligheid niet vanzelfsprekend is

Je kunt de je dienstplicht vervullen bij Defensie, maar ook in de zorg, het onderwijs of bij goede maatschappelijke initiatieven in je eigen gemeente. 

Het CDA trekt hier jaarlijks 500 miljoen euro voor uit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.