Nederland kent al eeuwenlang een vrije samenleving met ruimte voor allerlei verschillende opvattingen. Dat moet zo blijven. Onze vrijheid staat voor het respect voor onderlinge verschillen, ruimte voor andersdenkenden en de waardigheid van ieder mens.

Onze grondwet is een vrucht van deze waarden. Ze bepaalt de ruimte waarin deze waarden tot zijn recht komen en begrenst de vrijheden wanneer deze andere vrijheden in de weg staan. De vrijheid van meningsuiting stelt tegelijk ook grenzen. Er is geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid voor de ander.

Juist omdat deze waarden elkaar in evenwicht houden zijn ze niet los verkrijgbaar. Nooit. Geen enkel recht is onbegrensd. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar haatzaaien en/of oproepen tot en verheerlijken van geweld is onacceptabel. Daar waar onze vrijheden worden misbruikt om antidemocratische opvattingen te verspreiden of terroristisch geweld te verheerlijken, moet de overheid een duidelijke grens stellen.

Daarom  moet er de wettelijke mogelijkheid komen om antidemocratische organisaties en bewegingen te verbieden. We gaan onze democratie en rechtsstaat weerbaar maken tegen personen en organisaties die hen proberen te ondermijnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.