Inburgeren is cruciaal voor iedere nieuwkomer in ons land, maar ook voor de Nederlandse samenleving als geheel. Wie niet goed inburgert, vindt nooit een volwaardige plek in onze samenleving.

Wat het CDA betreft moeten er flinke stappen worden gezet om van iedere inburgering een succes te maken:

  • Wie weigert in te burgeren kan in het uiterste geval zijn of haar verblijfsstatus verliezen
  • Wij willen een ruimer aanbod van taal- en inburgeringscursussen
  • In bijzondere gevallen kan de gemeente iemand versneld in aanmerking laten komen voor het Nederlanderschap

     

Het is mooi en bijzonder als iemand, als kroon op de integratie, Nederlander wordt. Daar hoort een plechtige inburgeringsceremonie bij!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.