Het CDA vindt het belangrijk dat de democratie en overheid zo dicht mogelijk bij burgers staan. Dit betekent dat wat lokaal of regionaal kan worden geregeld, niet zomaar van bovenaf moet worden opgelegd (subsidiariteit).

De beste oplossingen voor problemen komen uit de samenleving zelf. Daarom wil het CDA volop ruimte geven aan burgers en verenigingen om samen dingen aan te pakken. Door burgerinitiatieven mogelijk te maken en bijvoorbeeld het uitdaagrecht (Right to Challenge) te introduceren.

Herindelingen

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Iedereen kent de weg naar het gemeentehuis voor bijvoorbeeld de aanvraag van een nieuw paspoort. Het CDA vindt het belangrijk dat gemeenten waarvoor dat mogelijk is dan ook zelfstandig kunnen blijven. Waar kleinere gemeenten onderling al veel samenwerken en het voor de werking van het bestuur beter is te fuseren, geeft het kabinet daarvoor de ruimte.

Coalitieakkoord 2021-2025

Vanuit het coalitieakkoord worden er afspraken gemaakt met medeoverheden over de manier van financieren vanuit het rijk. De oploop van de opschalingskorting (een lagere bijdrage uit het Gemeentefonds voor gemeentes die fuseren) wordt deze kabinetsperiode geschrapt.

Daarnaast stimuleert dit akkoord burgerparticipatie op lokaal niveau door ruimte te geven aan burgerinitiatieven zoals het uitdaagrecht. Met dit recht hebben mensen de mogelijkheid om publieke taken over te nemen van gemeenten met de middelen die hiervoor nodig zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.