Het CDA vindt dat ondernemers in de binnenvaart volop de ruimte moeten krijgen. Veelzijdige mobiliteit is namelijk cruciaal bij de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse haven. Zo kan de binnenvaart een waardevolle bijdrage leveren aan de verschuiving van vrachtverkeer naar het water.

De binnenvaart is een belangrijk onderdeel van onze transportsector en voor Nederland van groot belang. Via de Rijn worden vanuit Rotterdam dagelijks vele ladingen per schip naar andere Europese landen vervoerd. De binnenvaart verzorgt 25% van ons binnenlandse transport. Deze wijze van vervoer is veilig en zorgt voor minder files op de weg. Een bijkomend voordeel is dat de laadcapaciteit van een binnenvaartschip vele malen groter is dan die van een vrachtwagen. Wel is er in de zee- en binnenvaart nog veel milieuwinst te behalen. Met de sector zal daarom een Green Deal worden opgesteld voor verduurzaming. Ook zet het kabinet  zich er voor in om voor alle Europese wateren laagemissiezones in te stellen ten behoeve van een gelijk en duurzamer speelveld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.