De binnenvaart moet vollop de ruimte krijgen. Het is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse transportstelsel. De schepen verbinden de Rotterdamse haven o.a. via de Rijn met de rest van Europa en zorgen voor een kwart van het binnenlandse transport. Vervoer per binnenvaartschip is veiliger en zorgt voor minder files dan over de weg. 

Wij pleiten voor een transparantere marktordening met een betere onderhandelingspositie voor schippers met eerlijkere prijzen die in verhouding staan tot de investeringen die zij doen. Ook van de binnenvaart vragen we een bijdrage aan het terugdringen van de stikstofuitstoot en om milieuwinst te behalen.

 

Coalitieakkoord 2021-2025

In het coalitieakkoord wordt ingezet op goede verbindingen voor de binnenvaart door bediening van sluizen, bruggen en wegverkeer beter op elkaar af te stemmen en te zorgen voor goede ligplaatsen. Het kabinet stimuleert het verplaatsen van goederenvervoer van de weg naar spoor en water.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.