Het CDA vindt dat ondernemers in de binnenvaart volop de ruimte moeten krijgen. Veelzijdige mobiliteit is namelijk cruciaal bij de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse haven. Zo kan de binnenvaart een waardevolle bijdrage leveren aan de verschuiving van vrachtverkeer naar het water.

De binnenvaart is een belangrijk onderdeel van onze transportsector en voor Nederland van groot belang. Via de Rijn worden vanuit Rotterdam dagelijks vele ladingen per schip naar andere Europese landen vervoerd. De binnenvaart verzorgt 25% van ons binnenlandse transport. Deze wijze van vervoer is veilig en zorgt voor minder files op de weg. Een bijkomend voordeel is dat de laadcapaciteit van een binnenvaartschip vele malen groter is dan die van een vrachtwagen. Wel is er in de zee- en binnenvaart nog veel milieuwinst te behalen.

Wij pleiten voor een transparantere marktordening met meer onderhandelingskracht voor de schipper en hogere tarieven die meer in verhouding staan tot de investeringen die schippers doen. Ook van de binnenvaart vragen we een bijdrage aan het terugdringen van de stikstofuitstoot.


TK21

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.