Het CDA vindt dat ondernemers in de binnenvaart volop de ruimte moeten krijgen. Daarom willen we investeren in extra vaarwegen, in het uitdiepen van rivieren, en in de aanleg van voorzieningen zoals extra ligplaatsen en overnachtingsplaatsen.

De binnenvaart is een belangrijk onderdeel van onze transportsector en voor Nederland van groot belang. Via de Rijn worden vanuit Rotterdam dagelijks vele ladingen per schip naar andere Europese landen vervoerd. De binnenvaart verzorgt 25% van ons binnenlandse transport. Deze wijze van vervoer is veilig en zorgt voor minder files op de weg. Een bijkomend voordeel is dat de laadcapaciteit van een binnenvaartschip vele malen groter is dan die van een vrachtwagen. De binnenvaart kan dus een waardevolle bijdrage leveren aan de verschuiving van vrachtverkeer naar het water.

TKV17 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.