Het is technisch mogelijk om te sleutelen aan de genen van planten en dieren waardoor hun eigenschappen veranderen. Dat heet genetische modificatie. Deze techniek biedt veel voordelen voor de landbouw, bijvoorbeeld om planten te verbeteren, maar het wordt ook gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Als het gaat om genetische modificatie bij dieren zeggen wij nee, tenzij het om een met goede redenen onderbouwde uitzondering gaat. Bij planten zeggen wij ja, mits het veilig is voor mens, dier en milieu. Als er wel risico’s zijn, mogen de gemanipuleerde producten niet in de handel worden genomen.

Consumenten moeten de keuzevrijheid hebben om te kunnen kiezen tussen voedsel met of zonder genetische modificatie. Daarom moet duidelijk op het etiket staan welke bestanddelen ergens in zitten.

TKV17 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.