Het CDA wil dat mensen op een normale manier worden beloond voor het werk dat zij doen. Dat hoort bij een eerlijke economie.

Er moet worden voorkomen dat mensen met een bonus in het vooruitzicht onverantwoorde risico’s voor hun bedrijf nemen. Bonussen voor mensen die slecht gepresteerd hebben moeten teruggevorderd kunnen worden. 

Bonuscultuur bij banken
Aan de bonuscultuur bij banken moet een einde komen. Reguliere bonussen mogen niet meer dan drie maandsalarissen bedragen. De financiële sector dient het belang van de klanten voorop te stellen. Wij willen dat banken dienstbaar zijn aan de samenleving door eerlijke en simpele producten aan te bieden, door de kredietvoorziening aan het midden en kleinbedrijf weer op gang te brengen en door afstand te nemen van de bonuscultuur. Ook willen wij dat banken in Europa, die zo groot zijn dat ze een systeemcrisis kunnen veroorzaken, hun risicovolle activiteiten staken of afsplitsen om het risico te verkleinen.

TKV17

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.