Het CDA ziet burgerschap als één van de belangrijkste voorwaarden voor een sterke samenleving. We kunnen niet samenleven zonder een gedeeld besef van rechten en plichten en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen om je heen en om te zien naar elkaar.

Burgerschap wordt gevoed door een sterke verbinding met de Nederlandse kernwaarden, zoals gedefinieerd in onze Grondwet. Historisch besef, de beleving van onze Nederlandse tradities en het respect voor hetgeen onze voorouders met elkaar hebben opgebouwd, bevorderen saamhorigheid en Nationale identiteit. Symbolen als het Koninklijk Huis, de Nederlandse vlag en het volkslied verbinden. Daarbij zorgen gemeenschappelijke nationale en religieuze feestdagen voor een gevoel van herkenning en verbinding.

Burgerschap in het onderwijs
Het kabinet vindt het belangrijk de kennis over onze gedeelde geschiedenis, waarden en vrijheden te vergroten. Op school leren kinderen daarom het Wilhelmus, inclusief de context ervan. Ook maken we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en ons parlement bezoeken.

Maatschappelijke diensttijd
Het kabinet voert een maatschappelijke diensttijd in, waarmee jongeren tegen een bescheiden vergoeding een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. De maatschappelijke diensttijd duurt maximaal zes maanden en deelname wordt beloond met een getuigschrift van maatschappelijke betrokkenheid. Maatschappelijke organisaties kunnen bij de provincie en de gemeente projecten indienen die voor de maatschappelijke diensttijd in aanmerking komen.
Het vervullen van de maatschappelijke dienst geeft een diplomasupplement. Bij een sollicitatie naar een functie bij de overheid geldt het als een pré. Met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt om hetzelfde te doen.
Alle jongeren zijn verplicht een startkwalificatie te halen (minimaal MBO-2 niveau). De verplichting hiertoe zal worden verlengd naar 21 jaar. Het kabinet zal bezien hoe een meer verplichtende variant van de maatschappelijke diensttijd een rol kan spelen in de verlengde kwalificatieplicht.

Vrijwilligers
Vrijwilligers en burgerinitiatieven verdienen meer waardering en ondersteuning. Daarom gaat de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog en wordt de aanvraag van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gratis voor vrijwilligers die werken met bijvoorbeeld kinderen of gehandicapten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.