Veel mensen hebben het gevoel dat de samenleving het steeds vaker verliest van de georganiseerde criminaliteit, internetcriminelen en jonge veelplegers. Burgemeesters waarschuwen voor ondermijning van het lokaal bestuur. Het CDA wil een daadkrachtige aanpak van misdaad en stevig opkomen voor de rechtsstaat en voor slachtoffers.

Er komt een verbod op criminele motorbendes, die de samenleving ontwrichten door intimidatie van het lokaal bestuur, drugsoverlast, fysiek geweld en andere criminele activiteiten. Het kabinet komt met een speciale ‘ondermijningswet’ om de aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken. Via een speciaal fonds wordt een deel van de middelen die van criminelen worden afgenomen, ingezet voor een intensivering van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Een veilig land vraagt om stevige maatregelen. Daarom zullen wij in de komende jaren meer investeren in politie, justitie en de rechterlijke macht. Daarbij moeten we er ook op inzetten dat we voorkomen dat jongeren het verkeerde pad kiezen. Daarom hechten wij een groot belang aan de criminaliteitspreventie. Bij overlast of wangedrag moeten de ouders eerder worden geconfronteerd met het gedrag van hun kinderen.

We vinden het ook belangrijk dat wie voor de rechter moet verschijnen ook daadwerkelijk komt opdagen. Het kabinet zet in op een verplichting voor verdachten van zware gewelds- en zedenmisdrijven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.