Veel mensen hebben het gevoel dat de samenleving het steeds vaker verliest van de georganiseerde criminaliteit, internetcriminelen en jonge veelplegers. De problemen hebben zich de afgelopen jaren opgestapeld.

Meer investeren in politie, justitie en OM 
Schietpartijen op klaarlichte dag, wietplantages in de wijk en rondtrekkende inbrekersbendes veroorzaken gevaarlijke situaties en maken ons land onveiliger.

Het ophelderingspercentage (aantal opgeloste misdrijven) is laag en daalt steeds verder. Ook op cybercriminaliteit heeft de overheid nog geen effectief antwoord.

Ondoordachte bezuinigingen en ernstige incidenten hebben  de problemen verder versterkt. Het is daarom tijd voor een inhaalslag. Een veilig land vraagt om stevige maatregelen. Daarom zullen wij in de komende jaren meer investeren in politie, justitie en de rechterlijke macht. We willen een daadkrachtiger aanpak van misdaad en we steviger opkomen voor de rechtsstaat en voor slachtoffers.

Steviger straffen 
We gaan criminelen lik op stuk geven met aanmerkelijk langere straffen voor beroepscriminelen die steeds weer de mist in gaan. Criminele motorclubs worden verboden en hun voormannen worden actief en consequent aangepakt.

Het aantal veroordeelden dat zijn straf ontloopt, is deze regeerperiode fors gestegen. Twaalfduizend veroordeelden moeten hun straf nog uitzitten. Om te voorkomen dat criminelen hun straf ontlopen, worden de regels voor voorlopige hechtenis aangescherpt.

Een geloofwaardige aanpak van de criminaliteit vraagt ook om een eerlijke en passende straf. Daarom willen wij het huidige systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling verder aanscherpen. Nu komt een gedetineerde op tweederde van de straf in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Wij willen dat moment beperken tot de laatste tien procent van de opgelegde straf met een maximale voorwaardelijke invrijheidstelling van zes maanden. Korte straffen tot twee jaar komen wat ons betreft helemaal niet meer in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating.

Meer aandacht voor preventie 
Daarbij moeten we er ook op inzetten dat we voorkomen dat jongeren het verkeerde pad kiezen. Daarom hechten wij een groot belang aan de criminaliteitspreventie. Bij overlast of wangedrag moeten de ouders eerder worden geconfronteerd met het gedrag van hun kinderen. Ook willen wij dat de kosten van vandalisme op de ouders kunnen worden verhaald. In het geval van graffiti of vernieling worden de jongeren zelf ingezet om de schade te herstellen.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.