Cultuur verrijkt het individu en verbindt de samenleving. Het stimuleren van interesse in kunst en cultuur, via de opvoeding of op school, kan dan ook niet vroeg genoeg beginnen. Cultuur heeft niet alleen een waarde op zich, het maakt ook onderdeel uit van onze identiteit en geschiedenis.


Dit kabinet vindt het belangrijk dat in het hele land iedereen toegang heeft tot ons kunst- en cultuuraanbod. Een betere onderlinge afstemming tussen Rijk, provincies en gemeenten draagt daaraan bij. Het Fonds voor Cultuurparticipatie krijgt meer middelen voor het behoud en de ontwikkeling van volkscultuur. Daarnaast willen we monumenten, kunstwerken en archieven niet alleen beschermen, maar ook toegankelijk maken. Bijvoorbeeld met behulp van digitale technieken, zoals een virtuele rondleiding door een museum.

Het CDA vraagt speciale aandacht voor monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan. We zullen investeren in onderhoud en herbestemming. Ook particuliere monumentenbezitters kunnen op financiƫle steun blijven rekenen. Daarvoor wordt 325 miljoen euro uitgetrokken.

Het wordt voor musea makkelijker om topstukken te lenen voor een grote expositie, doordat de overheid garant wil staan. Daardoor hoeven die musea zich niet heel duur te verzekeren. De komende jaren wil het kabinet gericht extra investeren in kwaliteit, zodat onze topinstellingen hun positie in binnen- en buitenland kunnen vasthouden. De Geefwet maakt het interessant voor mensen om in kunst te investeren, die wet blijft dan ook bestaan. Ook krijgen de cultuurfondsen meer ruimte voor vernieuwing en talentontwikkeling.

Het CDA vindt het belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van hun geschiedenis, dat ze weten waar onze waarden en vrijheden vandaan komen. Het is van groot belang dat we die historie en waarden actief verspreiden, want ze maken ons tot wie we zijn. Op school leren kinderen daarom het Wilhelmus, inclusief de context waar de tekst naar verwijst. Ook maken we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en de Tweede Kamer bezoeken. We investeren verder in historische plaatsen in ons land, waardoor onze geschiedenis beter zichtbaar wordt en bewaard blijft. Het uitgangspunt hierbij is de canon, het overzicht met de belangrijkste gebeurtenissen uit onze geschiedenis, die in 2006 is opgesteld. Deze nationale canon wordt uitgereikt aan jongeren die 18 jaar worden en aan nieuwe Nederlanders.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.