Kunst en cultuur geven kleur aan de samenleving en dragen bij aan saamhorigheid en identiteit in een rijk en gevarieerd verenigingsleven. Net als in de sport kiezen we voor een goede balans tussen amateurs en professionals, tussen de lokale fanfare en de topmusici van het Koninklijk Concertgebouworkest, tussen de regionale herkenbaarheid van het streekmuseum en de internationale faam van de Rijksmusea. Cultuur stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming.

Wij willen dat overal in Nederland een volwaardig cultureel aanbod bestaat, met ruimte voor regionale verschillen.  In Limburg kan de harmonie de aanjager zijn; in Groningen kan dat het Noorderslagfestival zijn. Op gemeentelijk niveau is het belangrijk dat laagdrempelige voorzieningen als de muziekschool en de bibliotheek beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen. Wij bepleiten daarom een betere spreiding van de cultuurmiddelen. 

Het behoud van cultureel erfgoed is voor ons van groot belang om waardevolle monumenten, kerken, maar ook kunstwerken, archieven, documenten en boeken voor komende generaties te bewaren.

Om de toegang tot cultuur (maar ook sport) voor ieder kind mogelijk te maken, moet er in iedere gemeente een jeugdcultuur- of jeugdsportfonds in het leven worden geroepen. Die kunnen dan ouders die een lidmaatschap voor hun kind niet kunnen betalen, gericht ondersteunen.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.