Op het terrein van cybersecurity moeten we een forse inhaalslag maken. De kwetsbaarheid van de samenleving op het gebied van zowel cybercrime als -terrorisme is bijzonder groot.

Het kabinet gaat extra investeren in cybersecurity, in extra capaciteit en deskundigheid binnen de overheid. Zeker ook bij Defensie en politie wordt geïnvesteerd in mensen en middelen om zo onze digitale beveiliging van Nederland te versterken.

Om kinderen en jongeren beter te beschermen tegen digitale vormen van pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag, moet het verspreiden van ‘wraakporno’ strafbaar worden. 

 

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.