Op het terrein van cybersecurity is een forse inhaalslag nodig. In de donkere hoeken van het internet hebben criminelen nu nog min of meer vrij spel, omdat politie en justitie onvoldoende zijn toegerust om deze vormen van criminaliteit aan te pakken. Deze achterstand maakt de kwetsbaarheid van de samenleving op het gebied van cybercrime en cyberterrorisme bijzonder groot.

Wij willen daarom ruimere bevoegdheden voor politie en justitie om binnen te dringen in netwerken van verdachten, inclusief de bevoegdheid om gegevens te kopiëren of ontoegankelijk te maken, observaties uit te voeren en communicatie af te tappen. In onderzoeken naar ernstige strafbare feiten zoals ontvoering, zedenzaken, terrorisme of levensdelicten kan de verdachte via een encryptiebevel gedwongen worden om versleutelde gegevens te ontsluiten.

Naast deze extra bevoegdheden kiezen we voor investeringen in extra capaciteit en deskundigheid bij politie en justitie. Dit willen we onder meer bereiken door de oprichting van hooggespecialiseerde units. Tegelijkertijd kan de algemene deskundigheid op digitaal vlak worden vergroot. Om kinderen en jongeren beter te beschermen tegen digitale vormen van pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag, moet het verspreiden van ‘wraakporno’ strafbaar worden gesteld.

De huidige wetten die burgers online moeten helpen en beschermen zijn onvoldoende sterk. Ze komen uit het ‘analoge’ tijdperk en voldoen in een tijd van vergaande digitalisering niet meer. Daar komt bij dat veel (persoonlijke) informatie over burgers tegenwoordig niet enkel in handen van (semi)overheidsinstanties, maar steeds meer bij grote, buitenlandse bedrijven te vinden is. De afgelopen jaren hebben geleerd dat deze niet altijd goed met persoonlijke informatie omspringen. Om de Nederlandse burger tegen misbruik van eigen gegevens te beschermen, zetten we in de komende jaren in op het verbeteren en vernieuwen van wetgeving die online bescherming biedt. Zo verhogen we het veiligheidsgevoel van onze burgers en beschermen we hen tegen de almacht van bedrijven.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.