De veiligheid in de wereld is in de afgelopen jaren fors verslechterd, vooral aan de randen van Europa. Tegelijk heeft Nederland in de afgelopen decennia te veel bezuinigd op en te weinig geïnvesteerd in Defensie. Daardoor oefenen militairen inmiddels zonder munitie en staat de helft van de voertuigen van de landmacht stil. Dat is zeker niet de professionele krijgsmacht die we hard nodig hebben.

Investeren in Defensie is geen keuze, maar een noodzaak. Daarom verhoogt dit kabinet de defensie uitgaven fors met 1,5 miljard. Met het extra geld wordt de basisgereedheid van de krijgsmacht op orde gebracht en de inzetbaarheid vergroot. Ook worden noodzakelijke investeringen in vervanging en vernieuwing van materieel toekomstbestendig gefinancierd en wordt extra middelen bestemd voor een forse uitbreiding van cybercapaciteiten en technologie bij alle krijgsmachtonderdelen.

We willen ook investeren in onze militairen: mannen en vrouwen die onder moeilijke omstandigheden belangrijk werk verrichten. Zij vechten voor onze vrijheid. Daarom willen wij hen de juiste middelen bieden, de beste training en werkbare bevoegdheden als zij op missie gaan. Ten slotte wil het CDA een Nationaal Fonds Ereschuld voor militairen die tijdens hun missie in het buitenland een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen.

De toenemende instabiliteit in de wereld vraagt om een grotere Nederlandse bijdrage om internationale dreigingen het hoofd te bieden. Dat doet Nederland door investering in het kader van de NAVO-bondgenootschap en de Europese Unie.  Wij willen ook een sterkere Europese samenwerking op het gebied van defensie. Met de huidige risico’s van terrorisme, de instabiliteit aan de grenzen van Europa en de nieuwe, bescheidener rol voor de Verenigde Staten, moet Europa haar eigen verantwoordelijkheid waarmaken op het terrein van defensie. Die samenwerking bouwen we op van onderop en in wederzijds vertrouwen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.