Het CDA wil de dienstplicht herinvoeren, om jongeren actiever te betrekken bij de samenleving. Dat kan bij Defensie, maar ook in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties.

We beginnen met jongeren die een extra zetje nodig hebben om hen bij de samenleving te houden. Voor hen heeft de dienstplicht een (her)opvoedende rol, die voor sommigen helaas hard nodig is. Op termijn gaat de dienstplicht gelden voor alle jongeren, zowel jongens als meisjes. De nieuwe dienstplicht leert jongeren dat een sterke samenleving betrokkenheid van alle burgers vraagt. Het versterkt dus de verbinding met de maatschappij, maar ook het normbesef en burgerschap.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.