We moeten zorgvuldig met dieren omgaan, of het nu gaat om dieren in de vrije natuur, om huisdieren of om dieren in de voedselketen en bio-industrie.
We mogen het dierenwelzijn niet uit het oog verliezen.

Landbouw en veeteelt
In Nederland gelden strenge regels als het gaat om het welzijn van dieren in onze voedselproductie. Boeren in Nederland gaan goed met hun dieren om.
In andere landen zijn die regels veel minder streng zijn, of gelden ze zelfs helemaal niet.
Het CDA wil daarom dat binnen de EU dezelfde regels rond dierenwelzijn worden toegepast.  Anders wordt de Nederlandse sector benadeeld en wordt het dierenwelzijn niet bevorderd.

Diergezondheid
Bij diergezondheid moet de nadruk liggen op het voorkomen van dierziekten. Vanuit Europa mogen dieren niet preventief worden ingeënt tegen bepaalde dierziekten, het CDA wil dat beleid doorbreken. We willen ook voorkomen dat gezonde dieren preventief gedood en geruimd worden. Het CDA wil verder dat er Europese regels komen om transporten over lange afstand van slachtvee te verminderen. 

Dierproeven
Het CDA wil dat er een proefdierenambassadeur komt in Nederland. Deze ambassadeur moet alternatieven voor dierproeven die in Nederland zijn ontwikkeld, gaan promoten in het buitenland. 

Dierenpolitie
Mishandeling en verwaarlozing van dieren wordt stevig aangepakt. Het landelijke meldnummer (‘144 red een dier’) blijft bestaan.

TKV17

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.