Voor racisme en discriminatie is geen enkele plaats in onze samenleving. Uitsluiting en belediging op basis van welke grond dan ook is een gif dat verhoudingen tussen mensen en groepen verziekt en mensen uit elkaar drijft. Delicten met een discriminatieachtergrond moeten harder worden aangepakt.

Grondwet
In artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van “seksuele gerichtheid” en “handicap” niet is toegestaan. Wij willen dat deze gronden net zoals discriminatie van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht expliciet genoemd zullen worden.

Anoniem solliciteren
De overheid schept voorwaarden en stelt beleid bij wanneer blijkt dat de gelijkwaardigheid op het terrein van economische en politieke besluitvorming onvoldoende gerealiseerd wordt. Een van de dingen waar wij op inzetten is anoniem solliciteren om bewuste en onbewuste discriminatie tegen te gaan en iedereen gelijke kansen te bieden, ongeacht afkomst en achternaam.

Nationaal Coördinator tegen LHTBI-geweld
Er moet een Nationaal Coördinator komen die het geweld tegen de LHBTI-gemeenschap in Nederland in kaart brengt en aanpakt. We zien nog te vaak dat mensen niet veilig over straat kunnen, simpelweg om wie ze zijn. Het CDA pleit daarom voor een Nationaal Coördinator die voor één jaar lang de opdracht krijgt om aan de slag te gaan met geweld, bedreiging en discriminatie.

 

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.