Het CDA is tegen alle vormen van drugs. We moeten niet doen alsof drugs veilig is maar juist voorkomen dat mensen drugs gaan gebruiken. Drugsbeleid is failliet Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs (zoals xtc) is fors toegenomen, met alle risico’s en negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en de veiligheid. Er vinden afrekeningen plaats in het criminele circuit en overheidspersoneel en omwonenden worden bedreigd. Dit mag niet zo doorgaan.

Minder coffeeshops
Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen.

Stevige aanpak harddrugs
Er moet er een einde komen aan het gedogen van het bezit van harddrugs: bezit is strafbaar en er dient dan ook vervolging en bestraffing plaats te vinden. Om de productie van synthetische drugs in laboratoria, schuurtjes of woonhuizen terug te dringen gaan wij het (grootschalig) bezit van legale chemische stoffen strafbaar stellen als duidelijk is dat deze worden gebruikt voor het maken van drugs.

Ontmoediging
Wij willen daarnaast dat de overheid een breed tabaks- en alcohol ontmoedigingsbeleid voert, onder andere door een stapsgewijze verhoging van accijns op tabak en alcoholhoudende dranken.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.