Door de economische gevolgen van de coronacrisis is de opdracht voor de komende jaren duidelijk: investeren en innoveren. Door middel van een omvangrijk crisis- en herstelpakket voor investeringen in de woningbouw, infrastructuur, digitalisering, innovatie en duurzaamheid zetten we in op krachtig economisch herstel. Tegelijk maken we de omslag naar een eerlijke, innovatieve en weerbare economie.

Onnodige regels en ingewikkelde procedures zitten ondernemers in de weg. Wij willen een dienstbare overheid die met ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en belemmeringen wegneemt.

Daarom stelt het CDA voor om de bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven te behouden en te vereenvoudigen, zodat de Belastingdienst sneller de fiscale vrijstelling voor een overdracht kan goedkeuren. Familiebedrijven krijgen een vast contactpersoon op het regiokantoor van de Belastingdienst om ook andere fiscale zaken snel en eenvoudig te kunnen regelen. Dat regelen we ook voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), start ups en scale ups.

Wij ontwikkelen in Europees verband een Made in Europe-strategie om de levering van vitale producten en diensten in de maakindustrie, zorg, agrifood en (defensie) technologie veilig te stellen. Waar nodig halen we de productie en maakindustrie terug om onze strategische autonomie te vergroten en de afhankelijkheid van andere landen te beperken.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.