De opdracht voor de economie de komende jaren is duidelijk: investeren en innoveren. Na de pandemie krabbelt de economie weer op door een omvangrijk crisis- en herstelpakket voor investeringen in de woningbouw, infrastructuur, digitalisering, innovatie en duurzaamheid zetten we in op krachtig economisch herstel. Tegelijk maken we de omslag naar een eerlijke, innovatieve en weerbare economie.

Onnodige regels en ingewikkelde procedures zitten ondernemers in de weg. De overheid moet met ondernemers meedenken, oplossingen bieden en belemmeringen wegnemen. 

Familiebedrijven zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en samenleving. Zij hebben vaak een sterke band met het dorp of de wijk waar het bedrijf al generaties staat. Om deze bedrijven te behouden wil het CDA de bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven behouden en vereenvoudigen. Daarnaast moeten familiebedrijven een vast contactpersoon krijgen bij het regiokantoor van de Belastingdienst om fiscale zaken snel en eenvoudig af te handelen. Ook het mkb, start-ups en scale-ups kunnen hier gebruik van maken. 

Om de levering van vitale producten en diensten in in de maakindustrie, zorg, agrifood en (militaire) technologie veilig te stellen, is een Europese Made in Europe-strategie nodig. Waar nodig halen we de productie en maakindustrie terug om onze strategische autonomie te vergroten en de afhankelijkheid van andere landen te beperken.

 

Coalitieakkoord 2021-2025

In het coalitieakkoord is afgesproken dat Regio Deals worden doorgezet om de regionale economische kansen te benutten. Het Nationaal Groeifonds wordt doorgezet via investeringen in projecten gericht op kennisontwikkeling, onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Maatschappelijk ondernemerschap wordt gefaciliteerd door de introductie van de Maatschappelijke B.V.

Voor het CDA is belangrijk dat het coalitieakkoord zich specifiek richt op het mkb. Het groei- en innovatief vermogen van mkb-ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Dat betekent een meetbare aanpak van regeldruk, waarbij we met de mkb-toets bij wetgeving toetsen of regels ook voor een mkb-ondernemer uitvoerbaar zijn. Het betekent ook het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te houden, het wegnemen van onnodige belemmeringen bij financiering, het dichten van de financieringskloof, ondersteuning bij digitalisering en verduurzaming, een betere positie van ondernemers in het faillissementsrecht en een meer strategische benutting van overheidsaanbestedingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.