Het CDA vindt solidariteit in de zorg van groot belang. De grote opgave voor de komende jaren is om met elkaar te zorgen dat de zorg van hoge kwaliteit blijft, en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Voor iedere portemonnee. Daarom is het goed dat het eigen risico deze kabinetsperiode niet verder is gestegen, zoals de jaren daarvoor wel het geval was. We houden het eigen risico gelijk (385 euro) en zorgen ervoor dat je niet bij de eerste, dure behandeling in één klap je hele eigen risico kwijt bent. Wij willen een strenge aanpak van onnodig dure medicijnen en maken werk van preventie. Dure behandelingen die niet beter werken dan goedkopere alternatieven verdwijnen uit het basispakket.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.