Solidariteit in de zorg is van groot belang. De grote opgave voor de komende jaren is om er met elkaar voor te zorgen dat de zorg van hoge kwaliteit blijft, en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Ongeacht de diepte van de portemonnee. Daarom is het goed dat het eigen risico deze kabinetsperiode niet verder is gestegen, zoals de jaren daarvoor wel het geval was. We houden het eigen risico gelijk (385 euro) en zorgen ervoor dat je niet bij de eerste, dure behandeling in één klap je hele eigen risico kwijt bent. 

Om de zorg betaalbaar te houden willen we een strenge aanpak van onnodig dure medicijnen en maken werk van preventie. Dure behandelingen die niet beter werken dan goedkopere alternatieven verdwijnen uit het basispakket.

 

Coalitieakkoord 2021-2025

De coalitie heeft afgesproken om het eigen risico de komende jaren op 385 euro te houden. Daarnaast zorgen we ervoor dat het gehele eigen risico niet in een keer betaald hoeft te worden - er komt  een vast bedrag per behandeling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.