Het CDA vindt solidariteit in de zorg van groot belang. Voor veel mensen is de stijging van het eigen risico een te hoog bedrag geworden. Daarom is het goed dat het eigen risico niet verder zal stijgen.

Het eigen risico is, als onderdeel van de eigen betaling in de zorg, voor gebruikers ervan fors gestegen de afgelopen jaren. Vooral de mensen met een handicap, met een chronische ziekte en met ouderdomsklachten zijn hiermee geconfronteerd. Daarom vindt het CDA het belangrijk dat een nieuwe stijging is voorkomen en het eigen risico gelijk blijft op 385 euro per jaar. De komende 4 jaar zal het eigen risico niet verder stijgen en op 385,- euro gehandhaafd blijven.

Om stijging van het eigen risico te voorkomen is besloten dat de ziektekostenpremie een aantal euro's premie per jaar zal stijgen om dit te betalen. Dit verhoogt ook de solidariteit tussen gezonde en zieke mensen. De stijging van de premie wordt voor de lagere inkomens automatisch gecompenseerd via de zorgtoeslag.

Het bezoek aan de huisarts blijft buiten het eigen risico vallen, zodat iedereen toegang blijft houden tot medische zorg. Ook voor minderjarige kinderen komt er geen eigen risico voor medisch specialistische zorg; wij vinden het belangrijk dat ouders altijd de mogelijkheid hebben om als het om hun kinderen gaat het zekere voor het onzekere kunnen nemen.

Wat de kosten van geneesmiddelen betreft neemt het kabinet extra maatregelen om de inkoop van genees- en hulpmiddelen in de hand te houden, met name door een scherpere inkoop. Op de eigen bijdrage voor medicijnen wordt door dit kabinet een maximaal bedrag gesteld. De eigen bijdragen in de WMO worden gemaximeerd door middel van een abonnementstarief van €17,50 per 4 weken. Hierdoor worden ouderen met een middeninkomen fors tegemoet gekomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.