In minder dan tien jaar tijd is het eigen risico meer dan verdubbeld, van 150 euro per jaar in 2008 tot 385 euro in 2016. Voor veel mensen is dat heel veel geld, vooral voor chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking. Deze mensen hebben daar bovenop vaak ook nog met andere eigen betalingen in de zorg te maken hebben. Wij vinden dat het anders kan. Het CDA wil daarom een forse verlaging van het eigen risico: wij verlagen het eigen risico naar 280 euro per jaar.

Daardoor worden de lasten voor de zorg eerlijker verdeeld onder gezonden en zieken. 

Het bezoek aan de huisarts blijft wat ons betreft buiten het eigen risico vallen, zodat iedereen toegang blijft houden tot medische zorg. Ook voor minderjarige kinderen komt er geen eigen risico voor medisch specialistische zorg; wij vinden het belangrijk dat ouders altijd de mogelijkheid hebben om als het om hun kinderen gaat het zekere voor het onzekere te kunnen nemen. 

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.