De Wet Hillen is ooit ingevoerd om te bevorderen dat mensen vrijwillig hun hypotheek aflossen. Maar sinds vier jaar is de hypotheekrenteaftrek wettelijk beperkt tot 30 jaar en krijg je alleen nog hypotheekrenteaftrek als je op je nieuwe hypotheek aflost. Daarom is het minder nodig om vrijwillig aflossen te bevorderen. Daarnaast is het zo, dat als de wet zou blijven bestaan, uiteindelijk alle huiseigenaren eronder zouden gaan vallen, en dat was ook weer niet de bedoeling. 

De afschaffing van de wet Hillen zal huiseigenaren, die hun hypotheek helemaal of bijna helemaal afgelost hebben, geld gaan kosten. Zij zullen straks ook belasting over het eigenwoningforfait gaan betalen. Om die pijn te verzachten is er bewust voor gekozen om dit heel geleidelijk te gaan doen, namelijk in dertig jaar. Tegelijkertijd is de extra belasting lager dan veel mensen denken, omdat het eigenwoningforfait voor huizen tot € 1 miljoen verlaagd wordt van 0,75% naar 0,6%. We zullen het toelichten met enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1:

Een gepensioneerd echtpaar met een klein pensioen van € 10.000 en een eigen woning van € 250.000. De hypotheek is volledig afgelost.

Over 30 jaar betaalt dit echtpaar pas het totale bedrag van € 285 aan extra belasting door de afschaffing van de Wet Hillen ((250.000x0,6%x19%). Maar het eerste jaar, in 2019, bedraagt de extra belasting slechts € 9,50 per jaar voor het stel samen (€285:30= 9,50). Elk jaar komt ditzelfde bedrag erbij, dus in 2020 € 19,- in 2021 € 28,50, etc.

(NB: dit voorbeeld is al van toepassing als één van beide partners een inkomen heeft dat lager is dan € 34.000. Een echtpaar kan er namelijk voor kiezen om de bijtelling te laten plaatsvinden bij de persoon die onder het laagste tarief valt).

Hetzelfde echtpaar, bij een woningwaarde van € 300.000:

Over 30 jaar betaalt het echtpaar dan € 342 extra. Maar in 2019 is het nog € 11,40, in 2020 € 22,80, in 2021 € 34,20, etc.

Voorbeeld 2:

Een gepensioneerd echtpaar en beide partners hebben een inkomen inclusief AOW van meer dan € 34.000. Dit voorbeeld geldt ook voor een echtpaar dat de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft, waarvan in ieder geval één partner minder verdient dan € 68.000.

De waarde van de woning is € 250.000, de hypotheek is volledig afgelost.

Over 30 jaar betaalt dit stel dan € 553,50 aan extra belasting door de afschaffing van de Wet Hillen (250.000x0,6%x36,9%). Maar het eerste jaar, in 2019 bedraagt de extra belasting nog maar € 18,45 per jaar voor het stel samen. Elk jaar komt ditzelfde bedrag erbij, dus in 2020 € 36,90, in 2021 € 55,35 etc 

Bij een woningwaarde van € 300.000:

Over 30 jaar betaalt het echtpaar € 664,20 extra, maar in 2019 € 22,14, in 2020 € 44,28, in 2021 € 66,42, etc.

Door een fors pakket aan maatregelen, zoals een hogere ouderenkorting, lagere inkomstenbelasting en hogere algemene heffingskorting, leidt het regeerakkoord ertoe dat de huizenbezitter er per saldo de komende kabinetsperiode toch flink op vooruit gaat. 

We hopen hiermee de onduidelijkheid over deze maatregel te hebben weggenomen. Al blijft het een pijnlijke maatregel, die niet in ons verkiezingsprogramma stond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.