We hebben samen de verantwoordelijkheid om onze aarde goed door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. De aarde is niet van ons. Daarom hebben we de taak er goed voor te zorgen. Dat is rentmeesterschap en daarom is klimaatverandering een van de grootste opgaven van deze tijd. Voor onszelf, maar zeker voor de generaties die na ons komen. We moeten de polarisatie tussen drammers en ontkenners doorbreken en samen onze schouders eronder zetten. Met een robuust beleid dat draagvlak heeft, effectief is en bijdraagt aan het verdienvermogen van ons land. Wij ondersteunen initiatieven uit de samenleving en stellen burgers en bedrijven in staat om hun steentje bij te dragen. 

Om klimaatverandering tegen te gaan is het CDA voorstander van een groene industriepolitiek. Hiermee kunnen we samen met bedrijven die veel CO2 uitstoten grote stappen zetten in de verduurzaming van Nederland en tegelijkertijd het verdienvermogen versterken. Daarnaast is het belangrijk dat door middel van innovatie wordt gekeken naar nieuwe vormen en manieren van het opwekken van energie. Daarin is de bouw van nieuwe kerncentrales wat het CDA betreft essentieel. 

Coalitieakkoord 2021 – 2025

In het coalitieakkoord is afgesproken dat in de klimaatwet het CO2-reductiedoel voor 2030 wordt aangescherpt naar tenminste 55% CO2. Om dit te bereiken gaat het kabinet stappen zetten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales en verder inzetten op hernieuwbare energie. Ook komen er bindende maatwerkafspraken voor de verduurzaming van de 10 tot 20 grootste uitstoters van broeikasgassen. Met de hulp van een nieuw klimaatfonds van zal de verduurzaming verder worden geholpen door de verwezenlijking van de groene industriepolitiek, de aanleg van energie-infrastructuur en gebouwen en vervoer te verduurzamen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.