Sommige energie leverende landen gebruiken het gas, de elektriciteit of olie die ze leveren als drukmiddel. Bij onenigheid tussen landen kunnen ze bijvoorbeeld dreigen om de energietoevoer stop te zetten. Nederland dient daarom de eigen leveringszekerheid veilig te stellen.

Dat kan deels door de overgang naar lokale duurzame bronnen. Maar we zullen de komende jaren ook onze import van fossiele brandstof meer moeten spreiden. Dus minder fossiele brandstoffen uit meerdere landen, om de afhankelijkheid van een land als Rusland te beperken.

Om onze energievoorziening te verduurzamen zetten we in op energiebesparing, CO2-reductie en investeren we in de opwekking van duurzame energie. Op grond van de klimaatafspraken in Parijs zal ook Nederland zich extra in moeten spannen om die afspraken te halen. Wij verwelkomen lokale initiatieven voor duurzame energie op voorwaarde dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap. Ook wanneer windmolens die met subsidie zijn neergezet na afloop van de subsidieperiode met winst worden doorverkocht, moet een deel van de opbrengst terugvloeien naar de samenleving. Dergelijke winsten kunnen ook via de nieuwe ontwikkelingsbank opnieuw worden geïnvesteerd in innovatieve projecten voor hernieuwbare energie.

Om te zorgen dat woningbouwcorporaties weer meer kunnen investeren in het bouwen van nieuwe woningen, willen we de verhuurdersheffing verlagen. Maar wel op voorwaarde dat de investeringen gericht zijn op het bouwen van, en het renoveren van energiezuinige woningen.

TKV17 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.