Een sterke euro is van groot belang voor de Nederlandse economie, een zwakke euro is een risico voor heel Europa. Daarom is het nodig dat de afspraken tussen de euro-landen beter worden nageleefd en lidstaten niet de negatieve gevolgen van hun beleid afwentelen op andere landen. De euro is van groot belang voor een exportland als Nederland. Dat neemt niet weg dat de Economische en Monetaire Unie uit balans is. De Europese Centrale Bank heeft een te grote rol, die de financiële stabiliteit kan bedreigen. De ECB moet zich daarom weer toeleggen op haar kerntaak en het bezit van schulden van de lidstaten verantwoord afbouwen. Uit de euro stappen is voor het CDA geen optie, daarvoor is de euro voor ons land te belangrijk.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.