Euro

Een sterke euro is van groot belang voor de Nederlandse economie, een zwakke euro is een risico voor heel Europa. Daarom is het nodig dat de afspraken tussen de euro-landen beter worden nageleefd en lidstaten niet de negatieve gevolgen van hun beleid afwentelen op andere landen. Met name de afspraak dat schulden van het ene land niet door het land worden overgenomen (de no-bail-out clausule) moet de geloofwaardigheid worden hersteld. Het kabinet zet geen verdere Europese stappen in de richting van eurobonds of het opzetten van een transfer unie. Wel moeten de begrotingsregels vereenvoudigd en onafhankelijker worden gehandhaafd. Uit de euro stappen is voor het CDA geen optie, daarvoor is de euro voor ons land te belangrijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.