Om de Europese manier van leven, veiligheid en welvaart te beschermen zal Europa vaker dan voorheen als wereldspeler op eigen kracht haar positie moeten bepalen. Vraagstukken als klimaatverandering, migratie, vrede en veiligheid vragen om Europese samenwerking en een zelfbewuste Europese Unie die voor meer staat dan de interne markt alleen. 

Nederland blijft, als een van de oprichters, met andere landen werken aan een op waarden gefundeerde Europese Unie. We moeten anders kijken naar de EU dan we in de voorbije decennia deden. Het is van belang open te staan voor minder uniformiteit en voor meer maatwerk. De Europese Unie kan sterker worden door kleine bundelingen van lidstaten en door bepaalde regio’s als kopgroepen te laten functioneren.

We willen unanimiteit bij Europese besluitvorming op kernthema’s die soevereiniteit raken behouden. Maar ook verantwoordelijke schuldenafbouw in lidstaten conform het stabiliteitspact. We zijn voor financiële solidariteit met andere lidstaten via de meerjarenbegroting en tegen eurobonds.

Europese Centrale Bank
De Europese Centrale Bank moet zich weer toeleggen op haar kerntaak en zorgen voor verantwoordelijke schuldenafbouw in lidstaten. Zwakke banken moeten worden afgewikkeld en een Europese fusietoets voor banken opzetten om banken te voorkomen die too big to fail zijn.

Uitbereiding EU
Uitbreiding van de Europese Unie is alleen mogelijk wanneer een kandidaat-lidstaat aan de voorwaarden voldoet; Turkije dient de kandidaat-status te verliezen en we zoeken naar een alternatieve vorm van samenwerking. 

Europese lidstaten die tornen aan de rechtstaat verliezen hun stemrecht en Europese subsidies.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.