We hebben als Nederland een slagvaardig Europa nodig om onze belangen te beschermen en onze positie te versterken. In een wereld van onzekerheid en instabiliteit delen wij onze waarden met andere Europese landen. Wij kiezen voor een sterker Europa, dat zich richt op haar kerntaken en vaker dan nu samenwerking zoekt in kleinere kopgroepen.

Kerntaken
Veiligheid en economische stabiliteit zijn voor ons de belangrijkste taken van de Europese Unie. Veiligheid vraagt allereerst om een solide bewaking van de Europese buitengrenzen. Geen land kan het welzijn of de welvaart van de eigen burgers beschermen als het geen afdoende controle heeft over de eigen buitengrenzen. Daarnaast is voor de Europese veiligheid  samenwerking nodig op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en cybercrime. De beperking van de huidige vluchtelingenstroom, de aanpak van mensenhandel en de strijd tegen het terrorisme vormen daarbij de belangrijkste prioriteiten. Maar ook informatie-uitwisseling en gezamenlijke opsporing zijn zeer belangrijke onderwerpen. Op het gebied van veiligheid is ook een  Europese samenwerking op defensiegebied nodig.

De tweede kerntaak voor de Europese Unie is de zorg voor economische en monetaire stabiliteit. Dit gaat over een gezamenlijke inzet voor groei, innovatie, duurzaamheid en een sterke munt, maar ook over de strijd tegen sociale dumping en belastingontwijking. We houden lidstaten aan gemaakte financiële afspraken en we trekken gezamenlijk op om onze internationale positie te versterken.

TKV17 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.