Nu steeds meer mensen in goede gezondheid ouder worden, en tot op hoge leeftijd min of meer zelfstandig blijven, is er steeds meer aandacht voor deze laatste fase van het leven. In deze fase gaan vragen over zingeving en ethische afwegingen een grotere rol spelen, vooral als er sprake is van sterke geestelijke en lichamelijke achteruitgang, of zelfs ondraaglijk lijden.

Als het gaat om ouderenzorg vindt het CDA het van groot belang dat er voldoende aandacht is voor gesprekken rond levensvragen en zingeving in de laatste fase van het leven. Het CDA is voor verdere verruiming van mogelijkheden voor palliatieve zorg en hospices, in een goede samenwerking met gemeenten en zorgverzekeraars.

In het debat over ‘voltooid leven’ zal het kabinet de aanbevelingen van het manifest ‘waardig ouder worden’, alsook de aanbevelingen van de commissie-Schnabel ter hand nemen. Daarnaast wordt een onderzoek gedaan naar de omvang en de omstandigheden van de groep mensen, voor wie de huidige euthanasiewetgeving te weinig hulp biedt. Op basis van dit onderzoek zal het kabinet nader bezien wat haar te doen staat en kan de Tweede Kamer zelfstandig besluiten over initiatiefwetgeving. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.