Het CDA is voorstander van de manier waarop euthanasie op dit moment mogelijk is in ons land. Nu steeds meer mensen in goede gezondheid ouder worden, is er steeds meer aandacht voor deze laatste fase van het leven. In deze fase gaan vragen over zingeving en ethische afwegingen een grotere rol spelen, vooral als er sprake is van sterke geestelijke en lichamelijke achteruitgang, of zelfs ondraaglijk lijden.

Als het gaat om ouderenzorg vindt het CDA het van groot belang dat er voldoende aandacht is voor gesprekken rond levensvragen en zingeving in de laatste fase van het leven. Het CDA is voor verdere verruiming van mogelijkheden voor palliatieve zorg en hospices, in een goede samenwerking met gemeenten en zorgverzekeraars. 

Het rapport over voltooid leven toont aan dat wij een samenlevingsprobleem hebben. Achter de stervenswens van ouderen liggen vaak andere problemen verborgen: eenzaamheid, financiële zorgen of het gevoel er niet meer toe te doen. Het gaat ook vaker om kwetsbare ouderen die leven in een zwakkere sociaal economische positie. Wat ons betreft mogen deze problemen nooit de reden zijn dat ouderen hun leven als voltooid beschouwen. Als deze problemen een rol spelen, moeten we deze ouderen daarbij helpen, voor ze klaar staan. Dat is de plicht die wij als samenleving hebben. 

Coalitieakkoord 2021-2025

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het kabinet zich blijft inzetten voor waardig ouder worden, allereerst door passende ouderenzorg. De maatschappelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’ wordt voortgezet. Daarnaast wordt de ontmoeting van jongeren en ouderen aangemoedigd, bijvoorbeeld door een vrijwillige maatschappelijke diensttijd en woonplekken waar jongeren betaalbaar kunnen samenleven met ouderen.

In het coalitieakkoord is verder afgesproken dat het kabinet aan de slag gaat met de aankomende vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding om het verschil tussen euthanasie en palliatieve zorg te verduidelijken. Hierbij wordt de palliatieve zorg inclusief hospices versterkt. Over levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek verschillen de meningen in de samenleving en in de politiek, ook in deze coalitie. Het CDA standpunt volledig binnenhalen bleek in de onderhandeling niet mogelijk. Het politieke compromis is bereikt dat een ieder een persoonlijke afweging zal maken bij dit initiatiefwetsvoorstel. De leden van de CDA-fractie zullen dus een persoonlijke afweging mogen maken, waarbij zij vrij zijn om voor- of tegen deze initiatiefwet te stemmen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.