Nu steeds meer mensen in goede gezondheid ouder worden, en tot op hoge leeftijd min of meer zelfstandig blijven, is er steeds meer aandacht voor deze laatste fase van het leven. In deze fase gaan vragen over zingeving en ethische afwegingen een grotere rol spelen, vooral als er sprake is van sterke geestelijke en lichamelijke achteruitgang, of zelfs ondraaglijk lijden.

Als het gaat om ouderenzorg vindt het CDA het van groot belang dat er voldoende aandacht is voor gesprekken rond levensvragen en zingeving in de laatste fase van het leven. Het CDA is voor verdere verruiming van mogelijkheden voor palliatieve zorg en hospices, in een goede samenwerking met gemeenten en zorgverzekeraars.
Het rapport over voltooid leven toont aan dat wij een samenlevingsprobleem hebben. Juist wanneer mensen zich zo alleen, verlaten of verloren voelen hebben zij aandacht nodig.  Daarom is het CDA tegen een wet voltooid leven, en voor meer aandacht voor mensen die twijfelen aan de zin van het leven. Als maatschappij moeten we alles op alles zetten  om deze mensen weer de zin van het leven te geven.


TK21

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.