Nu steeds meer mensen in goede gezondheid oud worden, en tot op hoge leeftijd min of meer zelfstandig blijven, is er steeds meer aandacht voor deze laatste fase van het leven. In deze fase gaan vragen over zingeving en ethische afwegingen een grotere rol spelen, vooral als er sprake is van sterke geestelijke en lichamelijke achteruitgang, of zelfs ondraaglijk lijden.

Het CDA is voor verdere verruiming van mogelijkheden voor palliatieve zorg en hospices, in een goede samenwerking met gemeenten en zorgverzekeraars. Wij zijn geen voorstander van een verdere verruiming van de euthanasiewetgeving of een wetsvoorstel dat een recht op levensbeëindiging regelt. Wat ons betreft biedt de huidige wetgeving voldoende ruimte en bevat het voldoende waarborgen voor een waardig levenseinde.

TKV17

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.