De zorg voor elkaar begint thuis. Daar waar mensen onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en elkaar steunen ben je geborgen en beschermd. Maar juist dat thuis staat steeds vaker onder druk. Voor jonge gezinnen is de combinatie van werken en zorgen topsport, is het altijd spitsuur en is er weinig tijd voor elkaar. Ook de kosten voor levensonderhoud zijn steeds hoger geworden. Dat moet anders.

Wij kiezen voor een gezinsvriendelijke samenleving, waar het belang van onze kinderen en gezinnen vooropstaat. Want sterke gezinnen en hechte families zijn de basis waar je altijd op kan terugvallen. De hoeksteen van de samenleving. 

Bij lastenverlichting geven wij prioriteit aan gezinnen met kinderen. We verruimen en vereenvoudigen de kindregelingen in de inkomstenbelasting. We pleiten voor extra ondersteuning voor jonge ouders met drie keer kinderbijslag bij de geboorte van een kind. 

Coalitieakkoord 2021 - 2025

Dit coalitieakkoord ondersteunt gezinnen in het spitsuur van hun leven. Er komt extra ondersteuning voor jonge ouders in de vorm van meer betaald verlof na de bevalling voor een van de ouders en meer betaalbare kinderopvang en betere faciliteiten om de combinatie van werk, zorg en maatschappelijke betrokkenheid vol te houden. De basisbeurs keert terug zodat kinderen zonder grote schulden kunnen opgroeien.  

Daarnaast komen er ruimere mogelijkheden voor calamiteitenverlof en rouwverlof en een verruiming van het ouderschapsverlof tot 18 jaar. De mogelijkheden tot respijtzorg voor mantelzorgers wordt verruimd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.