De zorg voor elkaar begint thuis. Daar waar mensen onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en elkaar steunen ben je geborgen en beschermd. Maar juist dat thuis staat steeds vaker onder druk. Voor jonge gezinnen is de combinatie van werken en zorgen topsport, is het altijd spitsuur en is er weinig tijd voor elkaar. Ook de kosten voor levensonderhoud zijn steeds hoger geworden. Dat moet anders.

Wij kiezen voor een gezinsvriendelijke samenleving, waar het belang van onze kinderen en gezinnen vooropstaat. Want sterke gezinnen en hechte families zijn de basis waar je altijd op kan terugvallen. De hoeksteen van de samenleving. 

Bij lastenverlichting geven wij prioriteit aan gezinnen met kinderen. We verruimen en vereenvoudigen de kindregelingen in de inkomstenbelasting. We zorgen voor extra ondersteuning voor jonge ouders met drie keer kinderbijslag bij de geboorte van een kind. 

Kinderopvang wordt rechtstreeks betaald door de overheid en beperkte inkomensafhankelijke eigen bijdrage. We willen ruimere mogelijkheden voor calamiteiten en rouwverlof. En aanspraak op het ouderschapsverlof wordt verruimd tot het 18e jaar. 

Mantelzorg
Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je. Iemand van wie je houdt wordt ziek en daar zorg je voor. Dat doen maar liefst 3,5 miljoen mensen in Nederland, waarvan driekwart dit dagelijks, langdurig en intensief doet, in veel gevallen zelfs dag en nacht. Zij verdienen goede ondersteuning.

Het CDA vindt dat alle zorg van mantelzorgers van onschatbare waarde is, maar we weten ook dat voor veel mantelzorgers de druk te hoog wordt. 

Er moet daarom betere ondersteuning voor mantelzorgers komen via cao’s, meer en eenvoudiger aanbod van respijtzorg en meer aandacht voor scholieren en studenten die mantelzorg bieden. 

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.