Nederland is een fietsland. We fietsen omdat het gezond is en voor ons plezier, maar ook omdat het ons verbindt. Wij willen in de stedelijke gebieden meer fietssnelwegen voor het woon-werkverkeer en in het buitengebied meer goede en veilige fietspaden langs de mooiste plekken van ons land.

 

Coalitieakkoord 2021-2025

In het coalitieakkoord is afgesproken dat wordt geïnvesteerd  in de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur voor de fiets om goede en snellere verbindingen willen tussen stad en regio te realiseren. Er wordt geïnvesteerd in fietsenstallingen bij OV-knooppunten en fietssnelwegen. Ook worden ‘hubs’ ontwikkeld waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een o.a. (deel)fiets via multimodaal reisadvies op maat. De nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten worden ook goed bereikbaar per fiets.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.