Het combineren van werk en privé vraagt veel van mensen. Vooral van gezinnen waarin ouders zorgen voor hun kinderen. Om dit beter te organiseren zijn wij voor flexibele werktijden. Mensen kunnen dan makkelijker bepalen welke uren ze willen werken en of zij dat bijvoorbeeld voor een deel thuis willen doen.

Wij willen jonge gezinnen helpen door meer mogelijkheden voor flexibel verlof en flexibele werktijden. Het wordt zo makkelijker voor mensen om werk te combineren met zorgen voor elkaar, of het volgen van een opleiding.

Flexibele contracten
De ongelijkheid tussen vaste en flexibele contracten is een serieus probleem voor de arbeidsmarkt. Een kleine groep zzp’ers geniet van de voordelen van een flexibel contract, maar verpleegkundigen, metselaars of kantoorpersoneel zien hun banen verdwijnen. Als flexwerker kunnen zij daarna weer aan de slag in dezelfde baan, maar deze ‘gedwongen’ zzp’ers verliezen meer zekerheden dan ze aan vrijheid winnen. Om deze ongelijkheid te overbruggen willen we duurzame arbeidsrelaties bevorderen en de doorgeschoten flexibilisering keren. Juist in een eerlijke economie is een duurzame relatie tussen werkgever en werknemer een gezamenlijk belang dat bijdraagt aan de wederzijdse betrokkenheid, loyaliteit en productiviteit.

Vaste contracten
Wij vinden de zekerheid van een vast contract belangrijk, zeker nu we zien dat op de arbeidsmarkt een ongelijk speelveld is ontstaan tussen werknemers in vaste dienst en zzp’ers. De eersten betalen voluit mee aan de collectieve voorzieningen van onze verzorgingsstaat, terwijl zzp’ers vaak aanzienlijke fiscale kortingen krijgen zonder mee te betalen aan collectieve regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Het ongelijke speelveld wordt verder vergroot door de verplichting dat werkgevers bij ziekte van een vaste werknemer het loon tot twee jaar moeten doorbetalen. Dit is voor kleine ondernemers een (te) groot risico waardoor ze liever geen mensen meer in vaste dienst nemen.

TKV17 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.