De ongelijkheid tussen vaste en flexibele contracten is een serieus probleem voor de arbeidsmarkt. Om deze ongelijkheid te overbruggen wil het CDA duurzame arbeidsrelaties bevorderen en de doorgeschoten flexibilisering keren.

Juist in een eerlijke economie is een duurzame relatie tussen werkgever en werknemer een gezamenlijk belang dat bijdraagt aan de wederzijdse betrokkenheid, loyaliteit en productiviteit. Door een aanpassing van de regels wordt oneigenlijk gebruik van payrolling of nulurencontracten aangepakt. Dit betekent meer zekerheid voor veel mensen met een flexcontract. Ook worden schijnconstructies voor zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt teruggedrongen. Deze mensen moeten weer gewoon in vaste dienst komen. 

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.