Heel Nederland voelt een grote verantwoordelijkheid voor de inwoners van Groningen. Jarenlang hebben we als samenleving profijt gehad van de aardgasopbrengst. Daarom moeten we nu met elkaar zorgen voor een veilige en welvarende toekomst voor Groningen en het herstel van vertrouwen van de Groningers.

 

Dat begint met een snelle en rechtvaardige, royale en vooral loyale afhandeling van de schade aan huizen en bedrijven. Totdat de afbouw van de gaswinning leidt tot rust in de bodem zullen woningen en andere panden moeten worden versterkt. Het is onze verantwoordelijkheid om de herstel- en versterkoperatie tot een succes te brengen. 

 

Coalitieakkoord 2021 – 2025

De gaswinning in Groningen wordt, conform plan, zo snel als mogelijk afgebouwd omdat de veiligheid van Groningers voorop staat.

 

Met betrekking tot de mijnbouwschade is de komende jaren is een forse inspanning nodig om het vertrouwen van de Groningers te herstellen. Daartoe wordt de bewoners en ondernemers van het aardbevingsgebied in samenspraak met de regio spoedig perspectief geboden, uitgaande van wat uitvoeringstechnisch realistisch is. Indien nodig wordt hiervoor extra geld beschikbaar gesteld.

 

De daarbij te hanteren uitgangspunten zijn: een goed uitlegbare en ruimhartigere afronding van de versterkings- en hersteloperatie; de bewoners voeren daarbij zoveel mogelijk zelf de regie bij de werkzaamheden aan hun eigen woning, waarbij maatwerk het uitgangspunt is; herstel en versterking worden op verzoek van bewoners gezamenlijk aangepakt; ook duurzaam schadeherstel van de fundamenten maakt in principe onderdeel uit van de versterkings- en hersteloperatie.

 

Daarbij geldt het beginsel van de “omgekeerde bewijslast”. Ter bespoediging van de afhandeling van gecompliceerde situaties wordt een mandaatregeling nader uitgewerkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.