Heel Nederland heeft de afgelopen decennia geprofiteerd van het Gronings gas. Nu de lasten van de gaswinning zichtbaar worden, moeten we bereid zijn om de Groningers royaler te laten delen in de opbrengsten. De Groningers en bewoners van andere bevingsgebieden moeten daar net zo veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland.

Daarom moeten het kabinet en de NAM ervoor zorgen dat de inwoners en bedrijven in Groningen en in andere bevingsgebieden die schade lijden of hebben geleden door de gaswinning, volledig worden gecompenseerd. Investeringen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Groningen en andere bevingsgebieden ook in de toekomst vitaal en leefbaar blijven met voldoende bedrijvigheid  en werkgelegenheid. Daarnaast zetten wij in op een goede rechtspositieregeling voor de gedupeerden. Een ander probleem is de hedendaagse schade van de vroegere mijnbouw in Limburg. Ook die schade dient gecompenseerd te worden.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.