Mensen die geld opzij zetten om hun kinderen op een later moment te helpen bij het doen van grote uitgaven voor een studie of de koop van een huis, worden nu gestraft met een extra belasting op de geschonken bedragen.

Wij willen die spaarzaamheid en de mogelijkheid tot schenken juist bevorderen. Daarom willen wij dat de verhoogde vrijstelling van € 100.000,- definitief wordt voor schenkingen met studie of woningbezit als doel. Ook voor grootouders, ooms en tantes en niet-familieleden willen we de mogelijkheden voor schenkingen verruimen.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.